Η Compact καμπίνα μηχανοστασίου πισίνας αποτελείται από πολυεστερικό στεγανό καλούπι, διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 ύψος η 1,50 Χ 1,50 Χ 1,20 ύψος.
Διαθέτει στεγανό καπάκι για αποφυγή υδάτων εσωτερικά της καμπίνας.
Διαθέτει ενσωματωμένες σωλήνες εισαγωγής και εξαγωγής ( κατάθλιψης και αναρρόφησης ) του νερού της πισίνας για την φίλτρανση που απαιτείται.
Ο πολυεστερικός σκελετός της Compact καμπίνας έχει πολύ μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

Τα σύστημα Compact εσωτερικά περιλαμβάνει :

  1. Αντλία ανακυκλοφορίας νερού Kripsol 14m3/h.
  2. Φίλτρο άμμου Kripsol 14m3/h με πολλαπλή βάνα χειρισμού.
  3. Υδραυλικά δίκτυα αναρρόφησης - καταθλίψεις κυκλοφορίας νερού και διακόπτες βανών για την αυτονομία των υδραυλικών δικτύων.
  4. Ηλεκτρικός στεγανός πίνακας ασφαλείας που περιλαμβάνει : ( ασφάλειες – ρελέ διαφυγής – γενικό διακόπτη – χρονοδιακόπτη timer – θερμομαγνητικούς διακόπτες ασφαλείας – ασφάλειες φάσεων – μετασχηματιστής 12V )
  5. Μετασχηματιστή 12V σε στεγανό κουτί, για τα φώτα της πισίνας.
  6. Υποδοχές και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας.

Η Compact καμπίνα μηχανοστασίου μπαζώνεται δίπλα στην πισίνα και αντικαθιστά το συμβατικό μηχανοστάσιο. Τοποθετείται μόνο σε πισίνες μέχρι και 90μ3 νερό. Η Compact καμπίνα είναι οικονομικότερη λύση από το συμβατικό μηχανοστάσιο.